van ego naar ziel, in verbinding met jezelf en alles om je heen

Sjamanistisch centrum Mooi Gevoel


Bij sjamanistisch centrum Mooi Gevoel sta jij centraal. Wie jij als geheel nu bent en waar jij naar verlangt om te zijn, te bekrachtigen, naar terug te keren of juist los te kunnen laten. Om je weer contact te laten maken met je puurste zelf. Met je verlangens, jouw waarheid, intuitie, passie, jouw centrum, levenslust en bezieling.


Achter alle patronen en verhalen welke je tot nu toe zo hebben geholpen om het leven wat je leidt vol te houden. Maar vaak leiden deze verhalen en patronen alleen maar naar nog harder werken om ze in stand te houden. En dat werken is uiteindelijk doodvermoeiend, toch ? Wij bieden diverse vormen aan om jou dichter bij je gevoel te laten komen en nog meer de balans in éénheid in en met jezelf te laten ervaren. En wellicht heb je al vele gesprekken hierover gehad en ben je daar eerlijk gezegd ook wel een beetje klaar mee, maar onze aanpak is echt anders.


Kies voor sjamanistisch centrum Mooi Gevoel wanneer je:


  • je bezieling wilt leven
  • steeds hetzelfde verhaal tegen jezelf verteld wat uiteindelijk niet echt dienstbaar is
  • je voelt dat je niet helemaal vrij jezelf leeft
  • bereidt bent om de volgende stap echt te gaan zetten
  • graag in een veilige, oprechte, liefdevolle setting/bedding aanwezig bent
  • oprecht naar jezelf wilt kijken en opnieuw ontdekken
  • graag individueel of hoogstens in kleine groepen ons aanbod aan wil gaan

Thuis komen in jezelf is ontdekken dat alles er nog is en niets verloren is gegaan..Naast dit vaste aanbod staan wij altijd open voor specifieke aanvragen. Samen zullen wij dan kijken of er een vorm aan te bieden is wat past bij ons centrum. 

Wat is sjamanisme  ?


Het moderne sjamanisme is er vooral op gericht om energetische en spirituele blokkades op te heffen. Volgens het sjamanisme heeft alles een ziel en is alles verbonden. Hier zit voor ons ook het raakvlak met het holisme, de eenheid van het lichaam, de ziel en de mind/geest. Alles in ons werkt samen. Een blokkade in een deel van onze eenheid zal er alles aan doen om zichtbaar en voelbaar te worden.


En tegelijk dienen wij er bij te vermelden dat sjamanisme zoveel meer dan dit omvat. Voor ons gaat het ook over de windrichtingen, het levenswiel/medicijnwiel, de ceremonie, alles wat bezield is en alle kennis welke aanwezig is in onze voorouderlijnen. Het is jouw natuur leven. Is dit alles nieuw voor je ? Helemaal begrijpelijk en het maakt niet uit, want jij hoeft alleen maar aanwezig te zijn. 


Reviews
Stephanie Beekvelt

(Translated by Google) How do you articulate an experience that actually brings with it a deep sense of coming home. After visiting Rob I felt landed deeper in my body again. Everything started moving and my body feels mine again. Have there been insights into the issues I was carrying. And I was surprised by what my body had to say. Rob is a wise man who listens to you with an open heart. The power of touch is so healing. And that's how I got to experience it. Grateful for this encounter.

(Original)
Hoe verwoord je een ervaring die eigenlijk een diep gevoel van thuiskomen met zich meebrengt. Na het bezoek bij Rob voelde ik mij weer dieper geland in mijn lichaam. Kwam er van alles in beweging en voelt mijn lichaam weer van mij. Zijn er inzichten gekomen op de vraagstukken welke ik droeg. En werd ik verrast door wat mijn lichaam te vertellen had. Rob is een wijs man die naar je luistert met een open hart. De kracht van aanraking is zo helend. En zo mocht ik het ervaren. Dankbaar voor deze ont-moeting.

Lees meer.....
5 maanden geleden
Ramona D

(Translated by Google) This is a place where you immediately feel that you are welcome and wanted. Rob works in a shamanic way and was able to tell me quite quickly where my (soul) pain comes from. This shamanic healing made me finally understand the core of my issue.

After the healing session and the meditation, my life feels much lighter and Rob gave me some tips (wisdom) to stay in touch with my feeling and my soul.

The holistic way of working in shamanism is a logical one for me, everything is connected.
And I am glad that I have found someone (Rob) that I trust to help me further in my life in this way.

(Original)
Dit is een plek waar je meteen voelt dat je welkom en gewenst bent. Rob werkt op sjamanistische wijze en kon mij vrij snel vertellen waar mijn (ziels) pijn vandaan komt. Deze sjamanistische healing zorgde ervoor dat ik eindelijk de kern van mijn issue begrijp.

Na de healing sessie en de meditatie voelt mijn leven veel lichter en heeft Rob me een aantal tips ( wijsheden) meegegeven om in contact te blijven met mijn gevoel en mijn ziel.

De holistische manier van werken in het sjamanisme is voor mij een logische, alles staat in verbinding met elkaar.
En ik ben blij dat ik hierin iemand heb gevonden (Rob) die ik vertrouw om me op deze wijze verder te helpen in mijn leven.

Lees meer.....
7 maanden geleden


Lees hier meer reviews ...

unsplash